Документи

2023_Pravilnik_za_deinostta__11.06.2024-санкции

2024_Vatreshni_Pravila_za_Rabotna_Zaplata-593_14.05.2024

Карта за отчитане на дейности за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на риска 2024

Вътрешни правила образователни инситуции по ЗОП

Doklad-analiz-1-srok-2023-2024 (1)

2024_Vatreshni_Pravila_za_Rabotna_Zaplata-422_15.02.2024_

Графици за дежурство на учители 2 срок учебна 2023/2024 година сканирани:

Scan_Dejurstva 2 srok 2023-2024_rotated

Седмично-разписание-2-срок-СУ-_Димитър-Гачев_Пазарджик_20240131

Работа с уязвими групи

Z-rd-04-152-31.10.2023_Utv.otchet deinosti za podpomagane dostapa do obrazovanie

Карта за отчитане на дейности за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на риска

Седмично разписание за 1-ви учебен срок

Седмично разписание -1 срок СУ _Димитър Гачев_, обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр._с. Пазарджик, ул. _Веслец_ №26

1 срок седм натовареност 2023-24 (1)

Документи за Педагогичски съвет № 11-14.09.2023 г.

2023_Programa_za_zanimaniya_interesi

2023_2024__Pravilnik__VTR__

2023_Procedura_otsastvia__

2023_Prilojenie 2 kum Strategiq_ 2023-2028

2023__Vatreshni_Pravila_Za_Rabotna_Zaplata_sled-Anex_D01-192-10.08.2023__

2023-Grafik_izpitni-sesii2023_Sistema_simvoli_kachestveni_pokazateli

2023_Etichen_Kodex

2023_Sistema_simvoli_kachestveni_pokazateli

2023_Plan-za-deistvie-na-rakovodnia-i-tehn.-personal-pri-likvidirane-na-pojar

2023_Plan-za-deistvie-na-rakovodnia-i-tehn.-personal-pri-likvidirane-na-pojar

2023_Plan_zashtita_pri_bedstvia

2023 Противоепидемични мерки в училището

2023 План за противодействие на тероризма

2023_Pravilа-_bezopasni-uslovia-na-trud

2023_Plan_za_kvalifikacionnata_deinost

2023__Godischen__plan

2023_Strategiq_ 2023-2028

2023-План за реализиране на стратегията-23-28-г.

2023_Plan_provejdane_na_trenirovka_pri_pojar-16.04.2024

2023_Plan_uchilischten_koordinacionen_savet

2023_edinni_uchilishni_pravila_protivodeistvie_tormoz

2023_Plan_provejdane_na_trenirovka_pri_zametresenie-10.10

2023_Plan_provejdane_na_trenirovka_pri_zametresenie-10.10

2023_Prilojenie 2 kum Strategiq_ 2023-2028

2023-Plan_Program_BDP

Дежурства на учители 1 учебен срок

z-rd-04-99-05.10.2023_Dejurstva_Uchiteli_1 srok

дежурни 1-4 клас_2023100__

дежурни свободен час 2023-24__2231012

дежурни свободен час 2023-24 20231017

дежурни-учители-по-ФВС-2023-24_20231127

Карта  по  Приложение № 4 към чл. 24, ал. 1 на НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда по показатели и критерии към тях  за оценяване на резултатите от труда на педагогическите специалисти, непедагогически специалисти  и педагогически съветник

Karta_Difer_PP

Karta_Difer_NP

Karta_Difer_PS

ИЗВОДИ ОТ НАПРАВЕНА АНОНИМНА АНКЕТА С УЧЕНИЦИ ПО ПРОБЛЕМИТЕНАУЧЕНИЧЕСКИЯ ТОРМОЗ В УЧИЛИЩЕ 2022 /23 учебна година

ИЗВОД ОТ АНАЛИЗА НА анкета с ученици по проблемите на ученическия тормоз в училище 2022-23 учебна година

ИЗВОД ОТ АНАЛИЗА НА анкета с ученици по проблемите на ученическия тормоз в училище 2022-23 учебна година

Годишен доклад анализ 2023-2024 г.

Doklad-godishen_analiz-2022-2023

Избираеми учебни часове – за училищния учебен план 2023-2024 г.

ИУЧ 2023-2024 за 30.06.2023

ДОКЛАД-АНАЛИЗ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

Kontrolna deinost Doklad Analiz 2022-2023 godishen

Заповед за утвърждаване на изпитни материали и правила за оценяване на изпита за проверка на способностите

РД-04-663_Zapoved_izpitni_materiali

изпитни материали

======================================================================================================================

Plan-priem -1-5-2023-2024

Z_РД-04-395-14.02.2023 доклади учители и klasni NVO

ДОКЛАД – АНАЛИЗ на дейността на училището през първи срок на учебната 2022/2023 г.

Doklad analiz 1 srok-2022-2023

ДОКЛАД-АНАЛИЗ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ  1 срок

Kontrolna deinost Doklad Analiz 2022-2023 1 srok

KMD Broene 20230113_81.6 per Cent

дежурство на учителите за II учебен срок на учебната 2022/2023 год.

z-rd-04-359-27.01.2023_Dejurstva_Uchiteli_2 srok

дежурни междучасия 5-10 кл 2022-23

дежурни свободен час 2022-23_

дежурни учители по ФВС

Седмично разписание 2 срок учебна 2022-2023 година:

седм_натовареност 2 срок 20230119

седмично разписание 2 срок съгласувано с РЗИ

Писмо относно вида и съдържанието на медицинските бележки за извиняване отсъствията на ученици:

Medicinski Belejki

2022_Procedura_otsastvia_1671513927

z-rd-04-837-02.09.2022_Zapoved po Naredba №8-11.08.2016

Доклад МО хуманитарно направление_M.Slavova

Z_РД-04-122-14.10.2022 доклади учители и МО

Заповед лекторски часове над норматива на учителите

z-rd-04-119-11.10.2022-Лекторски часове първи срок 2022г

Заповед и график за дежурство на учители влизащи в сила от 13.10.2022 г.

z-rd-04-113-11.10.2022_Dejurstva_Uchiteli

дежурни междучасия 5-10 кл 2022-23

дежурни учители по ФВС

дежурни свободен час промяна СП 2022-23

дежурни 1-4 кл

Седмична натовареност 1 срок 2022 г.

седмична натовареност 1 срок

Утвърдени със заповед документи след приемане на педагогически съвет и други документи

2022_2023 Merki_povishavane_kachestvoto_na_obrazovanieto

2022_Vatreshni_Pravila_Za_Rabotna_Zaplata_sled-Anex_D01-157-20.07.2022

2022_Etichen_Kodex

2022_Procedura_otsastvia_20221220

2022_Правила-стипендии

2022_2023_Pravilnik_VTR

2022_Pravilnik–za–deinostta

2022_План за квалификационната дейност_

2022_Programa_GZEI_obrazovanie_

2022_Strategiya-za-razvitie_-2020-2024

2022_edinni_uchilishni_pravila_protivodeistvie_tormoz

2022_Plan-МЕХАНИЗЪМ-ТОРМОЗ

2022_Programa_Prewencia_Rannoto_Napuskane_Uchilishte

2022_Programa_ravni-vazmojnosti

2022_Противоепидемични мерки в училището

2022_Godishen plan_Ekip_lichnostno_razvitie

2022_Godishen-Plan

2022_Plan-za-realiz_strategiyata_2022-2023

2022_Procedura_otsastvia

2022_Programa_za-zanimaniya_interesi

2022_Programa-za-Celodnevma_Organizacia_Uchebnata_Dejnost

2022_Programna_Sistema_PreduchilishnoObrazovganie

2022_Sistema_simvoli_kachestveni_pokazateli

2022-Grafik_izpitni-sesii

2022-Programa-OOUUNP

Z_РД-04-893-13.09.2022 Утвърждаване на уч. док.

Z-rd-04-13-15.09.2022_klasni r-li i CDO с Kovid-19 merki

z-rd 04-1-15.09.2022_Dejurstva_Uchiteli

2022 Стратегия z-154-28.10.2022 г. за управление на риска

Normativi_2022-2023-09.09.2022

Z_РД-04-819-2_УКС-тормоз

2022_edinni_uchilishni_pravila_protivodeistvie_tormoz

Представителни изяви за 35 годишнината

общ годишен доклад 2021-2022 г

Doklad-godishen_analiz-2021-2022

Kontrolna deinost Doklad Analiz 2021-2022 Godishen

VPRZ_sps6_20220517

2022_Vatreshni_Pravila_Za_Rabotna_Zaplata_sled Anex_D01-44-04.04.2022

Доклад анализ I учебен срок 2021-2022 учебна година

Doklad-analiz-school-I-srok-2021-2022

Заповед РД-11-125-19.11.2021- Присъствен процес 1-4 клас_sign

Дневен режим при тестване -утв зап РД-04-125-19.11.2021_

актуализираните Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, публикувани днес 08.09.2021

nasoki_schools_08092021_NEW

Задължителни предписания от РУО 19.10.2021 г.

z-Zadaljitelni_Predpisania_RUO_20211019

Седмично разписание I учебен срок 2021/2022

2021-22 учители про и гимназиален етап

седмично разписание 1 срок 2021-22 – РЗИ

седмично разписание 1 срок 2021-22

седмична натовареност 1 срок

Материали за педагогически съвет 13.09.2021

2021_Dnevno-Razpisanie

2022_Vatreshni_Pravila_Za_Rabotna_Zaplata_sled-Anex_D01-157-20.07.2022

2021_План-защита-при-бедствия

2021_Programa-za-Celodnevma_Organizacia_Uchebnata_Dejnost

2021_Grafik_Celodnevna_Organizacia_Uchebnata_Dejnost_po chasove

2021_графици на дейностите в ЦДО 2021-2022 – индивидуални

2021_Plan-za-deistvie-na-rakovodnia-i-tehn.-personal-pri-likvidirane-na-pojaru

2021_Plan-za-realiz_strategiyata_2021-2022

2021_Plan-МЕХАНИЗЪМ-ТОРМОЗ

2021_Pravilnik-_bezopasni-uslovia-na-trud

2021_Pravilnik_VTR

2021_Pravilnik_za_deinostta-

2021_Procedura_otsastvia

2021_Programa_GZEI_obrazovanie

2021_Programa_Prevencia_Rannoto_Napuskane_Uchilishte

2021_Programa_ravni-vazmojnosti

2021_Programa_za-zanimaniya_interesi

2021_Programa_za-zanimaniya_interesi

2021_Programa-za-Celodnevma_Organizacia_Uchebnata_Dejnost

2021_Programna_Sistema_PreduchilishnoObrazovganie

2021_Sistema_kachestveni_pokazateli

2021_Strategiya_POPNOSU

2021_Strategiya_za_razvitie_2020-2024

2021_Vatreshni_Pravila_Za_Rabotna_Zaplata_sps4

2021_Vatreshni_Pravila_Za_Rabotna_Zaplata_

2021_Групи по проекти и занимантия по интереси

2021_Edinni_uchilishni_pravila_protivodeistvie_tormoz

2021_Ekip_Lichnostno_razvitie

2021_Etichen_Kodex_

2021_Godishen-Plan

2021_Grafik_izpitni sesii

2021_Merki_povishavane_kachestvoto_na_obrazovanieto

2021_Nasoki_obuchenie_i_deystvia_epidemichna_obstanovka

2021_Plan_ za_protivodeistvie_na_terorizma

2021_Plan_kvalifikacionna_deynost

2021_Plan_provejdane_na_trenirovka_pri_zеmetresenie

ДОКЛАД – АНАЛИЗ на дейността на училището през учебната 2020/2021 г.

godishen doklad analiz 2020-21

Вътрешните правила за организация на работната заплата

2021_VatreshniPravilaZaRabotnaZaplata – 11_05_2021

2021_VPRZ_sps6 RD-04-469 -11.05.2021

ДОКЛАД – АНАЛИЗ на дейността на училището през първи срок на учебната 2020/2021 г.

Doklad-analiz-I-srok-2020-2021
Презентация изпратена от ИКД на тема:  ЗУД Fabrichna nomeracia

Приложение № 6 към чл. 52, ал. 1

Вътрешни правила за организация на работната заплата
2021_VPRZ
Участие на училището в V-ТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНОПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА”

Razrabotka Priemstvenost i tiasno satr. Нац.конф.Вел. 2020

Нац. конф.-м.10.2020г. Велинград

презентация за всички учители по човекът и природата, физика и
астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно
образование

ПНЕ насоки

Презентация на началника на РУО от проведената работна среща  на 09.09.2020

RUO_Pz_Merki_povishavane_rezBEL_M2020

Predstaviane_CIOO_2020

Presentation2_V2

Отсъствия

Материали за педагогически съвет 10.09.2020

2020_Godishen-Plan

2020_ekip_Lichnostno_razvitie

2020_Grafik_izpitni sesii

2020_Plan za realiz_strategiyata_2020-2021

2020_Procedura_otsastvia

2020_Programa_GZEI_obrazovanie

2020_Programa_za zanimaniya_interesi

2020_Programa-za-Celodnevma_Organizacia_Uchebnata_Dejnost

2020_Sistema_kachestveni_pokazateli

2020_Strategiya za razvitie_ 2020-2024

2020_Strategiya-OOUUNP

2020_edinni_uchilishni_pravila_protivodeistvie_tormoz

2020_Plan МЕХАНИЗЪМ ТОРМОЗ

2020_Programa_Prewencia_Rannoto_Napuskane_Uchilishte

2020_Programa_ravni vazmojnosti

2020_Pravilnik_za_deinostta

2020_Pravilnik _bezopasni uslovia na trud

2020_Plan_protivoob.proiavi

2020-2021_Grafik_Celodnevna_Organizacia_Uchebnata_Dejnost

2020_Plan_pri_bedstviq

2020_Plan_provejdane_na_trenirovka_pri_zametresenie-13.10

2020_Plan za deistvie na rakovodnia i tehn. personal pri likvidirane na pojaru

2020_Pravila za_stipendii

2020_Plan_za_sigurnost

2020_Pravilnik_VTR_

2020_PLanza_kvalifikaciona_deinost

2020_Programna_Sistema_PreduchilishnoObrazovganie

2020_Etichen _Kodex

2020_Merki_povishavane_kachestvo

2020_Programna_Sistema_PreduchilishnoObrazovganie

2020_Plan_COVID_19-Община

2020_План защита при бедствия

2020_Dnevno Razpisanie

Материали за педагогически съвет 01.07.2020

групи по проект Подкрепа за успех избираеми учебни часове-2020-2021-за ПС

Godishen_doklad_analiz_2019-2020

избираеми учебни часове-2020-2021-за ПС

–––––––––––––––––––––––––––––––––

2020_VatreshniPravilaZaRabotnaZaplata

2019_Plan_kvalifikacionna_djnost 2019_Plan_sigurnost_protivodeistvie_terorizma 2019_Plan_za_dejnostta_na_PS

2019_Plan_za_KD_na_direktora

2019_Plan_zashtita_bedstbiq

2019_PPRVPDUUG

2019_Pravila_etichna_komisiq

2019_Pravilnik_VTR

2019_Pravilnik_za_deinostta

2019_Procedura_otsastvia

2019_Programa_GZEI_obrazovanie 2019_Programa_Prewencia_Rannoto_Napuskane_Uchilishte 2019_Programa_ravni vazmojnosti

2019_Programa-za-Celodnevma_Organizacia_Uchebnata_Dejnost 2019_Programna_Sistema_PreduchilishnoObrazovganie 2019_Sistema_kachestveni_pokazateli

2019_Strategiya-OOUUNP

2019-edinni_uchilishni_pravila grafik sedmichen na deinostite v CDO strategia 2016-2020 Strategia_Aktualizirana 2016-2020 2019_ekip_Lichnostno_razvitie

2019_Godishen-Plan 2019_Grafik_Celodnevna_Organizacia_Uchebnata_Dejnost 2019_Merki_povishavane_kachestvo

2019_Plan za realizirane na strategiata 2019_Plan_komisia_protivoob.proiavi

2019_Plan_kontrolna_deinost ZDUD

2019_Dneven_rejim

Godishen_doklad_analiz_2018-2019

Doklad-analiz-I-srok-2019-2020