Erazmus+

project “The Music Balkan Train for Peace” funded by the Erasmus+ Programme

Pupils event in Larissa, Greece 9-12.05.2024

Presentation-1

Presentation-4-klipa

 

ДЕКЛАРАЦИЯ за информирано съгласие от родител:

Blanka Erazmus+ 2023 Informirano Saglasie

Наръчника за учители на български и английски език:

The-Music-Balkan-Train-For-Peace PR1 Bulgarian

The-Music-Balkan-Train-For-Peace PR1 English

Presentation CSEG_Larissa_7-9.09.2023

Newsletter EN

Application Form KA220-SCH-C601E995-1

Mandates_all_partners-1

Full name of project:  The Music Balkan Train for Peace

Official start date: 01.09.2022 (Unfortunately, we could not change this!)

Official end date: 31.08.2024

Erasmus+ Agreement Number: 2022-1-BG01-KA220-SCH-000089076

the kick-off meeting in Pazardzhik, Bulgaria on the 6th of April

Association CSEG

Presentation OOMU Risto Jurukov Kochani

MΟUSIKO GUMNASIO GENIKO LUKEIO LARISAS GREECE 2023

Lag, presentation, 2023

The Music Balkan Train for Peace Presetation

Administrative rules CSEG

AID Presentation

School presentation Eng.

School presentation Eng.

Pazardzhik ppt

Pazardzhik ppt

 

 

Значимостта на слънчевата енергияThe Misterious Mars „Еразъм + “ – „Да научим повече за слънчевата енергия“

Проектът включва участието на 6 държави и се осъществява посредством обмен на групи. Учениците, които участват, са на възраст между 14 и 16 години.
Партньори по проекта: България, Италия, Хърватия, Турция, Португалия и Румъния.
Цели:
Постигане на дигитални умения, чуждоезикови умения, социални умения.
Запознаване с европейските държави.
Формиране на умения за започване на работа, предприемачески умения, запознаване с културата на другите държави.
Обогатяване на знанията за връзката между слънцето, енергията, околната среда и природата и насочване вниманието към възобновяемите енергийни източници.

начало 01.10.2020 продължителност 36 месеца.
Общ брой включени ученици за целия период на проекта: 40.

Lisbon, Portugal -we all book our flights with arrival on SUNDAY, 13 February and departing back to your countries on SATURDAY, 19 February

Sertificate of Attendance 14.02.18.02.2022

 

 

Pictures From Meetings

График на срещите Лисабон Финал  – Meeting schedule Lisbon Final  

Значимостта на слънчевата енергия

Значимостта на слънчевата енергия

The Misterious Mars

p-StoyanPalijski_20220110

Град Дарувар, Хърватия

Pictures from meetings

https://maps.app.goo.gl/n7JtNDNwsprsfLPx8

 

 

 

 

 

PhotoStory1

Solar power facts