Erazmus+

Значимостта на слънчевата енергияThe Misterious Mars „Еразъм + “ – „Да научим повече за слънчевата енергия“

Проектът включва участието на 6 държави и се осъществява посредством обмен на групи. Учениците, които участват, са на възраст между 14 и 16 години.
Партньори по проекта: България, Италия, Хърватия, Турция, Португалия и Румъния.
Цели:
Постигане на дигитални умения, чуждоезикови умения, социални умения.
Запознаване с европейските държави.
Формиране на умения за започване на работа, предприемачески умения, запознаване с културата на другите държави.
Обогатяване на знанията за връзката между слънцето, енергията, околната среда и природата и насочване вниманието към възобновяемите енергийни източници.

начало 01.10.2020 продължителност 36 месеца.
Общ брой включени ученици за целия период на проекта: 40.

Lisbon, Portugal -we all book our flights with arrival on SUNDAY, 13 February and departing back to your countries on SATURDAY, 19 February

Sertificate of Attendance 14.02.18.02.2022

 

 

Pictures From Meetings

График на срещите Лисабон Финал  – Meeting schedule Lisbon Final  

Значимостта на слънчевата енергия

Значимостта на слънчевата енергия

The Misterious Mars

p-StoyanPalijski_20220110

Град Дарувар, Хърватия

Pictures from meetings

https://maps.app.goo.gl/n7JtNDNwsprsfLPx8

 

 

 

 

 

PhotoStory1

Solar power facts