Свободните места до утвърдения училищен и държавен план-прием

В изпълнение на изискванията на чл. 104, ал. 2 на Наредба №10 от 1.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование, обявяваваме на сайта на училището, както и на сайта на РУО свободните места до утвърдения училищен и държавен план-прием, които включват незаетите места и освободените през учебната година места.

2024-05-17 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2024-05-13 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2024-04-29 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2024-04-24 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2024-04-23 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2024-04-19 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2024-03-29 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2024-03-28 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2024-03-08 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2024-03-07 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2024-03-01 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2024-02-22 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2024-02-20 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО 2 (1)

2024-02-14 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2024-02-12 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2024-02-09 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2024-01-25 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2024-01-23 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2024-01-19 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2024-01-09 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

01 Брой незаети места по паралелки 2023-24 (21)

2024-01-09 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2024-01-04 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2023-12-15 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2023-12-07 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2023-12-05 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2023-12-04 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2023-11-27 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2023-11-21 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2023-11-13 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2023-11-10 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2023-11-08 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2023-10-23 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2023-10-18 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2023-10-17 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2023-10-11 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2023-10-10 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2023-10-06 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2023-10-04 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2023-10-03 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2023-09-29 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2023-09-26 Справка брой свободни места по паралелки- Сайт РУО

2023-09-25 Справка брой свободни места по паралелки

2023-06-05 Справка брой свободни места по паралелки

2023-05-16 Справка брой свободни места по паралелки

2023-05-11 Справка брой свободни места по паралелки

2023-04-28 Справка брой свободни места по паралелки

2023-04-25 Справка брой свободни места по паралелки

2023-03-31 Справка брой свободни места по паралелки

2023-03-30 Справка брой свободни места по паралелки

2023-03-28 Справка брой свободни места по паралелки

2023-03-23 Справка брой свободни места по паралелки

2023-03-21 Справка брой свободни места по паралелки

2023-03-17 Справка брой свободни места по паралелки

2023-03-14 Справка брой свободни места по паралелки

2023-03-07 Справка брой свободни места по паралелки

2023-03-06 Справка брой свободни места по паралелки

2023-02-24 Справка брой свободни места по паралелки

2023-02-23 Справка брой свободни места по паралелки

2023-02-15 Справка брой свободни места по паралелки

2023-02-10 Справка брой свободни места по паралелки

2023-02-07 Справка брой свободни места по паралелки

2023-02-01 Справка брой свободни места по паралелки

2023-01-17 Справка брой свободни места по паралелки

2023-01-16 Справка брой свободни места по паралелки

2023-01-12 Свободни-места-за-ученици-по-паралелки-по-училищен-и-държавен-план-прием-за-учебната-2022-2023-година

2023-01-10 Свободни-места-за-ученици-по-паралелки-по-училищен-и-държавен-план-прием-за-учебната-2022-2023-година

2023-01-09 Свободни-места-за-ученици-по-паралелки-по-училищен-и-държавен-план-прием-за-учебната-2022-2023-година

2023-01-05 Свободни-места-за-ученици-по-паралелки-по-училищен-и-държавен-план-прием-за-учебната-2022-2023-година

2023-01-03 Свободни-места-за-ученици-по-паралелки-по-училищен-и-държавен-план-прием-за-учебната-2022-2023-година

2022-12-08 Свободни-места-за-ученици-по-паралелки-по-училищен-и-държавен-план-прием-за-учебната-2022-2023-година

2022-12-05 Свободни-места-за-ученици-по-паралелки-по-училищен-и-държавен-план-прием-за-учебната-2022-2023-година

2022-12-01 Свободни-места-за-ученици-по-паралелки-по-училищен-и-държавен-план-прием-за-учебната-2022-2023-година

2022-11-29 Свободни-места-за-ученици-по-паралелки-по-училищен-и-държавен-план-прием-за-учебната-2022-2023-година

2022-11-28 Свободни-места-за-ученици-по-паралелки-по-училищен-и-държавен-план-прием-за-учебната-2022-2023-година

2022-11-25 Свободни-места-за-ученици-по-паралелки-по-училищен-и-държавен-план-прием-за-учебната-2022-2023-година

2022-11-23 Свободни-места-за-ученици-по-паралелки-по-училищен-и-държавен-план-прием-за-учебната-2022-2023-година

2022-11-21 Свободни-места-за-ученици-по-паралелки-по-училищен-и-държавен-план-прием-за-учебната-2022-2023-година

2022-11-18 Свободни места за ученици по паралелки по училищен и държавен план-прием за учебната 2022-2023 година

2022-11-17 Свободни места за ученици по паралелки по училищен и държавен план-прием за учебната 2022-2023 година

2022-11-14 Свободни места за ученици по паралелки по училищен и държавен план-прием за учебната 2022-2023 година

2022-11-10 Свободни места за ученици по паралелки по училищен и държавен план-прием за учебната 2022-2023 година