STEM, STEAM

РУО – Откриване на процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“

Presentation STEM (1)

Писмо до конкретни крайни получатели-откриване на процедура

document

pismo RUO 520.1682328420622.aaaBXPmA2VTmWew4kwWEy.77773.95963

STEM центровете представляват съвременното преосмисляне на специализираните и компютърните кабинети в днешните училища, както и създаването на нови пространства според изискванията на модерните технологични индустрии. STEM центърът е съвкупност от учебни пространства с общ фокус върху интегрирането на учебно съдържание и учебни преживявания в сферата на науките, технологиите, инженерното и математическото мислене. Съществуващите в образователната система кабинети по природни науки и ИКТ обезпечават обучението по тези дисциплини без връзка помежду им или с останалите предметни области. Най-същественият недостатък на съществуващите кабинети е, че предоставят малко възможности за обвързване на изучаваното съдържание с проблемите от истинския живот и за учене чрез откривателство, експерименти и непосредствен опит Пространството в новите STEM центрове трябва да е като съвременното работно място на инженери, специалисти по ИКТ, дизайнери, учени, психолози, художници и други. Характерно за тях е, че в процеса си на работа те използват различни режими: самостоятелно проучване, работа по групови проекти, участие в дебати в социалната сфера, дистанционни разговори и срещи с колегите си от цял свят. Пространството трябва да ги подпомага във всеки един от тези режими, а не да ги ограничава до ниво ремонтиран и оборудван „кабинет“ с безалтернативен начин на ползване, държан под ключ.Ето защо насоките за учебна среда поставят фокус върху режимите на учене и работа и тяхното „обличане“ в архитектурно пространство в училище. Те ще ви помогнат да създадете модерна и адекватна среда за развиване на уменията на 21-ви век.Каква цел си поставяте за новото пространство? Ако забележите, че учениците и учителите използват пространството на STEM центъра по неочаквани и за вас, и за тях нови начини, и не искат да си тръгнат след края на учебните занятия, значи сте успели да създадете ново смислено пространство, където те се чувстват добре дошли през целия ден и където любопитството им среща адекватна среда за експерименти и личностно израстване.

NDK-20230217

21NP_Nasoki_STEM_11052020

21NP_STEM-sreda-20

pravila-STEM_03012021

20RH937_Aktualizirane NP STEM

Presentation_Conception_20022023

Presentation_STEM-sreda_20022023

Presentation_Procedura_20022023