Стипендии

 

Относно: Молба за популяризиране на сайта https://sampostigam.org, създаден с цел информиране на ученици и студенти без един или двама родители за възможностите за подкрепа, които държавата предоставя (стипендии и др.) по отношение на образованието

писмо на МОН до Началниците на РУО

писмо на РУО до училищата

 

П  Р  А  В  И  Л  А за отпускане на стипендии на учениците след завършено основно образование 2022/2023

z-rd 04 111-09.10.2023_UTV_Pravila_stipendii

Правила-стипендии-2023-по-ПМС_

заявление-декларация за стипендии-4.1.4-4.2 (1)

заявление-декларация за стипендии-4.1.3 (1)

заявление-декларация за стипендии-4.1.2 (1)

заявление-декларация за стипендии-4.1.1 (1)

z-rd-04-241-07.12.2022 stipendii_2

Мотивирано предложение РД-11-386-06.12.2022

z-rd-178-14.11.2022 stipendii

Мотивирано предложение РД-11-273-14.11.2022

заявление-декларация за стипендии-4.1.1

заявление-декларация за стипендии-4.1.2

заявление-декларация за стипендии-4.1.3

заявление-декларация за стипендии-4.1.4-4.2

Правила-стипендии-2022-по-ПМС (1)

pms328_2017_stipendii-uchenicii_01022019

П  Р  А  В  И  Л  А за отпускане на стипендии на учениците след завършено основно образование 2021/2022

z-rd-136-29.11.2021 stipendii

z-rd-04-360-11.13.202 stipendii 2 srok

Мотивирано предложение РД-11-475-24.11.2021

заявление-декларация за стипендии-4.1.3

Правила-стипендии-2021-по-ПМС_

заявление-декларация за стипендии-4.1.2

заявление-декларация за стипендии-4.1.4-4.2

заявление-декларация за стипендии-4.1.1