Споделяне на добър педагогически опит

 

 

 

 

 

„Работилница на идеи“-Проектно-базирано обучение в начален етап

С творчество и игра по-красив е света.Т.Колчакова

Gramota D.Hristova 20211101

 

Празник 24 Май 2017 година и награди учител / директор на годината:

https://goo.gl/photos/bXfb8sAD2LtgJNb48

 

актуални аспекти-директор-РААБЕ-15.4.2021_Lena_Parova

актуални аспекти-директор-РААБЕ-29.1.2021_Lena_Parova

 

Уважаеми колеги,

 Във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ /IV кампания с период – 01.10. 2020 г. – 03.10.2021 г./ и постигнатите индикатори, заложени в т. 3 от Инструкцията за изпълнение на дейностите, предоставям на Вашето внимание следната информация:

1.      Предоставя се  възможност на педагогическите специалисти, участвали в обучения от предходни кампании да се включат в предстоящи обучения до края на  изпълнение на проекта без ограничения по отношение на броя  и съдържанието на обученията.  

2.      Предоставя се  възможност за включване в групите за обучения на повече от 10% педагогически специалисти  над 54 годишна възраст.

3.      За осигуряване на по-добра публичност по проекта е необходимо да бъде поставен линк към сайта на проекта (https://teachers.mon.bg) на електронните страници на РУО, както и на сайтовете на всички училища и детски градини на територията на съответната област.

При възможност да се публикуват периодично,  както в горепосочените сайтове, така и в интернет пространството и в местните медии материали, свързани с изпълнението на проекта.

4.      Предвид актуалните приоритети  и предизвикателства пред образователната система да се популяризират подходящ начин и да се акцентира на обученията, които са свързани с подготовката на педагогическите специалисти  за  ефективно преподаване и  оценяване  на резултатите в електронна среда, специфики на  отношения в  училищната онлайн среда и методи за мотивиране и подобряване на резултатите,  обучителни материали и теми при дистанционното обучение, както и STEM образование, интегрирано знание и интегративни уроци.

Моля, да информирате своевременно всички заинтересовани страни с горепосоченото.

С благодарност за съвместната работа,

Наталия Михалевска

Ръководител на проект 

BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

 

 

V-ТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНОПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА” 28.10.2020 г.  – 30.10.2020 г., х-л „Свети Спас” –  гр. Велинград

Нац. конф.-м.10.2020г. Велинград

Нац. конф.-м.10.2020г. Велинград

Gramota V.Stoyanov 202010

Gramota T.Kocheva 202010

Gramota M.Kurtakova 202010

 

18.02.2021

SU D.Gachev_Chitalishte Probuda_V.Levski 20210218

Деца от СУ „Димитър Гачев” участваха в конкурс с видеорецитал на стихове за Апостола

– Василе, Игнатие, Дяконе, защо та създаде Господ Бог и защо мене създаде?
Има едно място край София, нарича се Голгота. … Има едно място край Йерусалим, нарича се Голгота, което се тълкува Лобно място. Тамо го разпнаха…
– Де му е гробът? Де са го заровили? Никой не знае…
– Що е сторил, та го търсят из цялата Империя?
– Аз съм тръгнал да проповядвам, щото ми е жал за народа. И взема чашата и възблагодари и даде им я и рече:
– Пийте от нея всички, щото тя е моята кръв на Новия завет, която се излива за мнозина, за прощение на греховете.

Тези вълнуващи всяко българско сърце слова от постановката „Великденско вино“ на Константин Илиев поставиха началото на конкурс-рецитала, посветен на на 148-годишнина от гибелта на Апостола, организиран от Общински комитет „Левски“ – Пазарджик, от Нарoдно читалище „Пробуда“ – Пазарджик, от Средно училище „Димитър Гачев“ – Пазарджик.

Културното събитие се проведе при спазване на здравните изисквания. Конкурс-рециталът течеше две седмици чрез видео клипове на рецитаторите, които жури изслуша и класира. Учениците, подготвени от своите класни ръководители, индивидуално и групово декламираха с грейнали очи стихове за Левски пред жури: г-жа Цветанка Иванова – председател на Общински комитет „Левски“, г-жа Гинче Караминова – заместник-директор на СУ „Димитър Гачев“ и г-н Валери Стоянов – директор на  СУ „Димитър Гачев“.

Децата репетираха усърдно и се подготвяха за днешния конкурс като участваха със своите видео клипове за рецитала. Малчуганите от II, III, IV клас представиха крилати фрази на Апостола, оформиха в слово синеокия борец за свобода и правда, рецитираха стихове на съвременни български поети за Левски.

„И пак е 18 февруари.
С цветя в ръцете, чинно коленичим.
Изплакала очите си – България,
все още чака своя син обичан.“ – развълнувано мълвяха Кадер, Джейда, Иван от VI „б“ клас стиховете на Александър Калчев.

Кулминация в рецитала бе изпълнението на Георги Павлов, също от VI „б“ клас, който спечели призовото първо място и награда ръчен часовник. Грамоти, индивидуални и групови награди за отлично представяне в рецитала получиха  участниците – книги „Моята първа среща с Левски“, „Апостолът в премеждие“, боички и четки, а футболна топка, оцветена с националното знаме, получи за груповото участие IV „а“ клас.

Стихотворението „Обесването на Васил Левски“ на Христо Ботев – символ на тъгите на България  по загубата на свидния син бе произнесено с дълбоко чувство на съпреживяване от младия талант на фона на песента – молитва „Отче наш“ на ансамбъла „Музикална лаборатория за човека“ на Маестро Йордан Камджалов. С тази музика и с това пробождащо слово – най-прекият път към безсмъртието – Апостола на българската свобода оживя в сърцата ни, за да ни прикове отново с онова неговото, изтръгнато от дълбините на душата: – Народе????

Линк към изпълнението на Георги Павлов, 12-годишен, спечели I-во място в конкурс-рецитала;
https://www.facebook.com/zornitsabarakova/videos/4262547760430682

Зорница Баракова,
секретар Читалище „Пробуда“ – Пазарджик

Презентации по математика на Димитър Филипов

Еднакви тригъгълници – Ednakvi triygalnici

Първи признак за еднаквост на триъгълници – Prilovenie_ na_ pyrvi_priznak_za_ednakvost_na_triygylnicii.ppt

Втори признак за еднаквост на триъгълници – Prilojenie_na_vtori_priznak_za_ednakvost

 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ЧАСЪТ НА СПЕЦИАЛИСТА

Loom в ролята си на програмен продукт за обучение

Loom в ролята си на програмен продукт за обучение

22/04/2021

 

admin

В отклик на нуждата от дистанционно обучение, в България навлезнаха и започнаха да се използват редица програмни продукти за обучение. Освен масово използваните, съществуват обаче и много други, които макар да не са толкова популярни, са изключително полезни, добри и лесно приложими. Един от тези програмни продукти е Loom.

Същност на Loom

Loom е описан от твоите създатели като инструмент за скрининг, който позволява записване на аудио, видео, прозорци на браузъра и/или екрани, при това заедно или поотделно, с опция за едновременно записване и на видео на човека, чийто екран се записва. Веднъж приключен, записът се запазва в клипборда на програмата с възможност за съхранение в акаунта. Като последващо действие, направеният запис може да бъде свален на компютъра или споделен през нарочно създаден линк.

Loom в преподавателската дейност?

Loom може да бъде чудесен помощник в преподавателската дейност, без значение дали става дума за начално обучение или обучение в основен/ среден етап, или за университетско обучение. Приложението му е изключително обширно. В преподавателската дейност Loom се използва със своите функции за запис на екрана на компютър или смарт устройство, чрез видео запис посредством камерата на устройството, чрез едновременен запис на екран и лице.

Предимства на Loom за преподавателите

Освен своята функционалност, Loom има и редица други предимства, които улесняват преподавателската дейност. На първо място, Loom е безплатна програма. На второ място, Loom  има изключително много функции, резултатът от използването на които, преподавателят може да сподели със своите ученици. На трето място, Loom не само записва, но дава възможност и за коригиране на направените записи, включително корекция на звук, ирязване на видео, използване на инструмент за рисуване и други. Не на последно място, Loom предоставя чудесна възможност достъп до готовите видеа до широк или ограничен кръг потребители, тоест на всички или определени ученици.

Предимства на Loom за учениците

Loom е програма от чиито предимства могат да се възползват и учениците. Едно от предимствата за тях е, че те не трябва да инсталират и активно да използват програмата. Учениците единствено се възползват от крайния продукт, който преподавателят е създал с помощта на Loom. Дори, когато учениците желаят да използват Loom, те могат да го направят напълно безплатно. Loom предоставя отлична възможност на обучаващите се да записват видеа с домашни и презентации и да ги изпращат за оценка на преподавателя, като не е задължително проверката да се случва в реално време. Loom дава възможност и за многократно преглеждане на записания материал, а когато става въпрос за различни по вид разяснения от страна на преподавателя или на урок, това е от изключителна полза.

Предимства на Loom за родителите

Родителите, макар и да не са пряко включени в учебния процес, са страна по него. Използването на Loom също има огромни предимства за тях. Родителите могат да проследят материала, по който децата им се обучават. Родителите могат да проследят и домашните задания, които децата им качват, както и обратната връзка, която се получава от преподавателя. По Loom видеата, там където е необходимо, родителите могат да се включат в учебния процес, да подпомогнат детето, да проследят пропуските, ако има такива и други.

Loom  е програмен продукт, който може да се включи ефективно и активно в процеса на обучение. Бъдейки сравнително лесен за използване, безплатен и даващ голям набор от възможности и опции, Loom е едно чудесно и интересно спасение за разчупване на процеса на обучение.

Loom може да свалите от тук.