Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“

ПОКАНА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ /МУД/:
p-RD-11-362-13.05.2024 Pokana MUD_Blanka ПРОЕКТ УСПЕХ ЗА ТЕБ
Дневник-ПРОЕКТ-Успех-за-теб-Занимания по инт
Blanka ПРОЕКТ УСПЕХ ЗА ТЕБ
Дневник ПРОЕКТ Успех за теб

Регистрационна бланка на ученика за допълнителните рискове за отпадане от училище

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НИВОТО НА РИСК ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ – 1и КЛАС

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НИВОТО НА РИСК ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ – 2и – 4и КЛАС

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НИВОТО НА РИСК ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ – 5и – 8и КЛАС

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НИВОТО НА РИСК ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ – 9и – 12и КЛАС

въпросник – 5-8 клас

въпросник – 2-4 клас

Въпросник – 1 клас

 

ТЕСТОВЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НИВОТО НА КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ

 

МАТЕМАТИКА 9 клас

МАТЕМАТИКА 8 клас

МАТЕМАТИКА 7 клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 10 клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 7 клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 6 клас

БЕЛ-5 клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 4 клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 3 клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 2клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1 клас

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 7 клас

 

 

 

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“

Кандидатстване на училища по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ по Програма „Образование“ 2021 – 2027

Описание на дейностите-Успех за теб_2.0

document(1)

520.1684828523322.aaaa9eQaXILddcQ2rSfHy.79841.97658

7Б-zam.ministar-проект Успех за теб

Проект Успех за теб