Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“

Кандидатстване на училища по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ по Програма „Образование“ 2021 – 2027

Описание на дейностите-Успех за теб_2.0

document(1)

520.1684828523322.aaaa9eQaXILddcQ2rSfHy.79841.97658

7Б-zam.ministar-проект Успех за теб

Проект Успех за теб