Патриотично възпитание – Красивите места на България

Патриотично възпитание – Красивите места на България – линкове към видео-клипове:

Bulgaria from sky

01 https://www.youtube.com/watch?v=Ay1i0mSnFOY

02 https://www.youtube.com/watch?v=N1-Jmq7BLFE

03 https://www.youtube.com/watch?v=YhxEBGbcvJ4

04 https://www.youtube.com/watch?v=fp64LuhdDZ4

05 https://www.youtube.com/watch?v=4do2o_d5FCU

06 https://www.youtube.com/watch?v=1kjw2FytGF0

07 https://www.youtube.com/watch?v=cLqPQLWJBzk

08 https://www.youtube.com/watch?v=1XhgV-P1HWk

09 https://www.youtube.com/watch?v=QH4nbbos31I

10 https://www.youtube.com/watch?v=1Nf9KgbRlzQ

11 https://www.youtube.com/watch?v=u9UhAjTQ9es

12 https://www.youtube.com/watch?v=QgAROA7ckkk

13 https://www.youtube.com/watch?v=g2y-qnz_G_w

14 https://www.youtube.com/watch?v=srmNhPtapy0

15 https://www.youtube.com/watch?v=drUc8XwS9wo

16 https://www.youtube.com/watch?v=fwE9WjFF5Ag

17 https://www.youtube.com/watch?v=AMMThMQ2cOg&t=655s

18 https://www.youtube.com/watch?v=o0ZytDIZgFc

19 https://www.youtube.com/watch?v=Zb6_UA2fKgo

20 https://www.youtube.com/watch?v=O5RQxi-uv10&t=303s

21 https://www.youtube.com/watch?v=ORPThlIBefk

22 https://www.youtube.com/watch?v=-M2atunGOEw&t=126s

23 https://www.youtube.com/watch?v=EIpD_i8MdgI

24 https://www.youtube.com/watch?v=2qcdQ5WoNyc

25 https://www.youtube.com/watch?v=mB11hP8uPOU

26 https://www.youtube.com/watch?v=OVFk24um8U8

26 https://www.youtube.com/watch?v=Iep2aaFcMXQ

28 https://www.youtube.com/watch?v=O5RQxi-uv10&t=110s

29 https://www.youtube.com/watch?v=ciBX7QC1dYQ

30 https://www.youtube.com/watch?v=gX5Er_kQjGk

31 https://www.youtube.com/watch?v=rKqpVFF2df8

32 https://www.youtube.com/watch?v=BfRkjlWzty8

33 https://www.youtube.com/watch?v=6e_ZAqHWWEA

34 https://www.youtube.com/watch?v=AMMThMQ2cOg

35 https://www.youtube.com/watch?v=sa0KXYoyP40

36 https://www.youtube.com/watch?v=sa0KXYoyP40

37 https://www.youtube.com/watch?v=LFOdKpUfjqU

38 https://www.youtube.com/watch?v=TBXjBXY9Hto

39 https://www.youtube.com/watch?v=cLqiVvtTj94

40 https://www.youtube.com/watch?v=Crs1us0KEc0&list=RDCMUCRTOn6tljenNs27gwGAU7hg&index=4

41 https://www.youtube.com/watch?v=Ve5nrY1Z5fs&list=RDCMUCRTOn6tljenNs27gwGAU7hg&index=5

42 https://www.youtube.com/watch?v=jyglTTcSWZE&list=RDCMUCRTOn6tljenNs27gwGAU7hg&index=7

43 https://www.youtube.com/watch?v=TG86xiUbYaM

44 https://www.youtube.com/watch?v=ejdZqOoYPOc

45 https://www.youtube.com/watch?v=khcOvXjZNic

46 https://www.youtube.com/watch?v=BNpXHZXWcSo&t=1080s

47 https://www.youtube.com/watch?v=ut0ANJNMlvA

48 https://www.youtube.com/watch?v=zc32qU1qH2c

49 https://www.youtube.com/watch?v=-VZpk_Pvr-A&t=149s

50 https://www.youtube.com/watch?v=ppVeAG09kHE

51 https://www.youtube.com/watch?v=tpgApOmK2ZM

52 https://www.youtube.com/watch?v=ma7-paDjEhE&t=14s

53 https://www.youtube.com/watch?v=A8IRTmWk9NI

54 https://www.youtube.com/watch?v=ZL_6vBt3png

55 https://www.youtube.com/watch?v=EDMKQGhiopw

56 https://www.youtube.com/watch?v=NOziGklCet4&t=3s

57 https://www.youtube.com/watch?v=IIpEOcyLPXo&t=13s

58 https://www.youtube.com/watch?v=YWthUJavBX0

59 https://www.youtube.com/watch?v=fuXtyDmSx6U

60 https://www.youtube.com/watch?v=eExFnfiNWro

61 https://www.youtube.com/watch?v=J6rW6tvI-6g

62 https://www.youtube.com/watch?v=eo71-JnjSKo

63 https://www.youtube.com/watch?v=QGUTQNu00gc

64 https://www.youtube.com/watch?v=PkbF3TdIFFs

65 https://www.youtube.com/watch?v=PkbF3TdIFFs

66 https://www.youtube.com/watch?v=fp64LuhdDZ4&t=325s

67 https://www.youtube.com/watch?v=QH4nbbos31I&t=944s

68 https://www.youtube.com/watch?v=h88iGum-oa8&t=17s

69 https://www.youtube.com/watch?v=5G800ugZgqE

70 https://www.youtube.com/watch?v=f_SbqMLD0jo

71 https://www.youtube.com/watch?v=INF6D86AlFk

72 https://www.youtube.com/watch?v=upZp8i6_DmQ

73 https://www.youtube.com/watch?v=E_QW5ngkzBw

74 https://www.youtube.com/watch?v=RvKGgdFKEgk

75 https://www.youtube.com/watch?v=Enr0ORyAoV8

76 https://www.youtube.com/watch?v=froACAO8SIA

77 https://www.youtube.com/watch?v=_KIfKuYDNs8

78 https://www.youtube.com/watch?v=kZo71V3El2A

79 https://www.youtube.com/watch?v=lWSXwEuY7KM

 

Nature of Bulgaria

1 https://www.youtube.com/watch?v=z-tKOXvZoWc

2 https://www.youtube.com/watch?v=xZXaDAuDemM

3 https://www.youtube.com/watch?v=S7qeyaDdQ1s

4 https://www.youtube.com/watch?v=6e_ZAqHWWEA

5 https://www.youtube.com/watch?v=Jc8uVHNPTgc

6 https://www.youtube.com/watch?v=cUYX5X2-k4A

Bulgaria 1

1. https://www.youtube.com/embed/JkKtgQRLwwE?enablejsapi=1&wmode=opaque&playsinline=0

2. https://www.youtube.com/watch?v=-VZpk_Pvr-A

3. https://www.youtube.com/watch?v=7HgiJR2XhJA

4. https://www.youtube.com/watch?v=lzmJM70B1wc

5. https://www.youtube.com/watch?v=Bod3AeVarZI

6. https://www.youtube.com/watch?v=ZvnaJHuSrPg

7. https://www.youtube.com/watch?v=-X14YPts62c

8. https://www.youtube.com/watch?v=0uZ038_15Fc

9. https://www.youtube.com/watch?v=zc32qU1qH2c

10. https://www.youtube.com/watch?v=SCOnSqxaSx0&list=PL4BES-aHrVbK5gz4EP77umpZRFJ7Xw8DX

11. https://www.youtube.com/watch?v=ngg9tsPRFBs&list=PL4BES-aHrVbK5gz4EP77umpZRFJ7Xw8DX&index=12

12. https://www.youtube.com/watch?v=HAnN6Mquny0

13. https://www.youtube.com/watch?v=FoqECZ0G5aQ

14. https://www.youtube.com/watch?v=cKqru3jby3o

15. https://www.youtube.com/watch?v=_nsXuJfe7S8

16. https://www.youtube.com/watch?v=WjjCrM1N3bU

17. https://www.youtube.com/watch?v=jDYwTnHlmeU

18. https://www.youtube.com/watch?v=q3Vx9Ni1Qg0

19. https://www.youtube.com/watch?v=_a6cG8_BEyo

20. https://www.youtube.com/watch?v=mpPeK_hJkP4

21. https://www.youtube.com/watch?v=7w4EsEU09bo

22. https://www.youtube.com/watch?v=ma7-paDjEhE

23. https://www.youtube.com/watch?v=nWMSYNPae0k

24. https://www.youtube.com/watch?v=2swuxF-FgIk

25. https://www.youtube.com/watch?v=22VROx2X5r0

26. https://www.youtube.com/watch?v=AMMThMQ2cOg&t=648s

27. https://www.youtube.com/watch?v=kRUR-59ZpQI&list=PL4BES-aHrVbK5gz4EP77umpZRFJ7Xw8DX&index=11

28. https://www.youtube.com/watch?v=Z8v1cFyutE8&list=PL4BES-aHrVbK5gz4EP77umpZRFJ7Xw8DX&index=10

29. https://www.youtube.com/watch?v=IB7YWz_05pk&list=PL4BES-aHrVbK5gz4EP77umpZRFJ7Xw8DX&index=9

30. https://www.youtube.com/watch?v=ZpTQ-Svf13Y&list=PL4BES-aHrVbK5gz4EP77umpZRFJ7Xw8DX&index=6

31. https://www.youtube.com/watch?v=_nsXuJfe7S8

32. https://www.youtube.com/watch?v=35bMn_6YTk0

33. https://www.youtube.com/watch?v=rZJ3oFGAHd4

34. https://www.youtube.com/watch?v=S42wUqW4SrQ

35. https://www.youtube.com/watch?v=xuNNU-UQjKI

36. https://www.youtube.com/watch?v=MkMEVtV367I

37. https://www.youtube.com/watch?v=ut0ANJNMlvA

38. https://www.youtube.com/watch?v=WOrfu5A1094

39. https://www.youtube.com/watch?v=A8IRTmWk9NI

40. https://www.youtube.com/watch?v=uyTp9drNEKU

41. https://www.youtube.com/watch?v=OR7X1uNhBzE

42 https://www.youtube.com/watch?v=ZL_6vBt3png

43 https://www.youtube.com/watch?v=EUWNTaDzrPY&t=2s

44 https://www.youtube.com/watch?v=8kEmeUlet4c.

45 https://www.youtube.com/watch?v=vu0T4l0PSD4&t=5s

46 https://www.youtube.com/watch?v=TNuEM-roXWM

47 https://www.youtube.com/watch?v=9-mz1ZYrmtM

48 https://www.youtube.com/watch?v=g2y-qnz_G_w

49 https://www.youtube.com/watch?v=43CFONTvynY

50 https://www.youtube.com/watch?v=PF30CHbcEH0&t=7s

51 https://www.youtube.com/watch?v=3HPyzFJfThQ

52 https://www.youtube.com/watch?v=-M2atunGOEw&t=126s

53 https://www.youtube.com/watch?v=Zb6_UA2fKgo

54 https://www.youtube.com/watch?v=O5RQxi-uv10&t=303s

55 https://www.youtube.com/watch?v=y8C3CE1HvE8

56 https://www.youtube.com/watch?v=mB11hP8uPOU

57 https://www.youtube.com/watch?v=OVFk24um8U8

Bulgaria 1

1. https://www.youtube.com/embed/JkKtgQRLwwE?enablejsapi=1&wmode=opaque&playsinline=0

2. https://www.youtube.com/watch?v=-VZpk_Pvr-A

3. https://www.youtube.com/watch?v=7HgiJR2XhJA

4. https://www.youtube.com/watch?v=lzmJM70B1wc

5. https://www.youtube.com/watch?v=Bod3AeVarZI

6. https://www.youtube.com/watch?v=ZvnaJHuSrPg

7. https://www.youtube.com/watch?v=-X14YPts62c

8. https://www.youtube.com/watch?v=0uZ038_15Fc

9. https://www.youtube.com/watch?v=zc32qU1qH2c

10. https://www.youtube.com/watch?v=SCOnSqxaSx0&list=PL4BES-aHrVbK5gz4EP77umpZRFJ7Xw8DX

11. https://www.youtube.com/watch?v=ngg9tsPRFBs&list=PL4BES-aHrVbK5gz4EP77umpZRFJ7Xw8DX&index=12

12. https://www.youtube.com/watch?v=HAnN6Mquny0

13. https://www.youtube.com/watch?v=FoqECZ0G5aQ

14. https://www.youtube.com/watch?v=cKqru3jby3o

15. https://www.youtube.com/watch?v=_nsXuJfe7S8

16. https://www.youtube.com/watch?v=WjjCrM1N3bU

17. https://www.youtube.com/watch?v=jDYwTnHlmeU

18. https://www.youtube.com/watch?v=q3Vx9Ni1Qg0

19. https://www.youtube.com/watch?v=_a6cG8_BEyo

20. https://www.youtube.com/watch?v=mpPeK_hJkP4

21. https://www.youtube.com/watch?v=7w4EsEU09bo

22. https://www.youtube.com/watch?v=ma7-paDjEhE

23. https://www.youtube.com/watch?v=nWMSYNPae0k

24. https://www.youtube.com/watch?v=2swuxF-FgIk

25. https://www.youtube.com/watch?v=22VROx2X5r0

26. https://www.youtube.com/watch?v=AMMThMQ2cOg&t=648s

27. https://www.youtube.com/watch?v=kRUR-59ZpQI&list=PL4BES-aHrVbK5gz4EP77umpZRFJ7Xw8DX&index=11

28. https://www.youtube.com/watch?v=Z8v1cFyutE8&list=PL4BES-aHrVbK5gz4EP77umpZRFJ7Xw8DX&index=10

29. https://www.youtube.com/watch?v=IB7YWz_05pk&list=PL4BES-aHrVbK5gz4EP77umpZRFJ7Xw8DX&index=9

30. https://www.youtube.com/watch?v=ZpTQ-Svf13Y&list=PL4BES-aHrVbK5gz4EP77umpZRFJ7Xw8DX&index=6

31. https://www.youtube.com/watch?v=_nsXuJfe7S8

32. https://www.youtube.com/watch?v=35bMn_6YTk0

33. https://www.youtube.com/watch?v=rZJ3oFGAHd4

34. https://www.youtube.com/watch?v=S42wUqW4SrQ

35. https://www.youtube.com/watch?v=xuNNU-UQjKI

36. https://www.youtube.com/watch?v=MkMEVtV367I

37. https://www.youtube.com/watch?v=ut0ANJNMlvA

38. https://www.youtube.com/watch?v=WOrfu5A1094

39. https://www.youtube.com/watch?v=A8IRTmWk9NI

40. https://www.youtube.com/watch?v=uyTp9drNEKU

41. https://www.youtube.com/watch?v=OR7X1uNhBzE

42 https://www.youtube.com/watch?v=ZL_6vBt3png

43 https://www.youtube.com/watch?v=EUWNTaDzrPY&t=2s

44 https://www.youtube.com/watch?v=8kEmeUlet4c.

45 https://www.youtube.com/watch?v=vu0T4l0PSD4&t=5s

46 https://www.youtube.com/watch?v=TNuEM-roXWM

47 https://www.youtube.com/watch?v=9-mz1ZYrmtM

48 https://www.youtube.com/watch?v=g2y-qnz_G_w

49 https://www.youtube.com/watch?v=43CFONTvynY

50 https://www.youtube.com/watch?v=PF30CHbcEH0&t=7s

51 https://www.youtube.com/watch?v=3HPyzFJfThQ

52 https://www.youtube.com/watch?v=-M2atunGOEw&t=126s

53 https://www.youtube.com/watch?v=Zb6_UA2fKgo

54 https://www.youtube.com/watch?v=O5RQxi-uv10&t=303s

55 https://www.youtube.com/watch?v=y8C3CE1HvE8

56 https://www.youtube.com/watch?v=mB11hP8uPOU

57 https://www.youtube.com/watch?v=OVFk24um8U8