Обществен съвет

Създаден Обществен съвет  на основание чл. 265 от ЗПУО в състав:

Обществен съвет за учебната 2022/2023 година в състав.

Председател:  Асен Йорданов Живаков  – председател

Членове:

  1. Роза Живкова  Павлова
  2. Боянка Василевва  Кузева
  3. Славка Запрянова  Запрянова
  4. Гергана Табакова – представител на общинска администрация