Обществен съвет

Създаден Обществен съвет  на основание чл. 265 от ЗПУО в състав:

Обществен съвет за 2024 година в състав.

Председател:  Янко Костов Захариев – председател

Членове:

  1. Иълдъ Невзет Кадир
  2. Венера Йосифова Моллова
  3. Юкрие Мехмед Асан
  4. Мариана Влахова-Аджова – представител на общинска администрация