НВО, ДЗИ, Резултати

Образователният процес и резултатите от него, измерени чрез държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания
през учебната 2022-2023 година

1 Съвещание – директори

2 ДЗИ и НВО

3 ДЗИ и НП Без свободен час

Василева -ОУ Л. Каравелов, Пещера

Денчева – ПГФР

Джамбов – ПГХХТ

Е Апостолова ОУ Величково

Зирева – ОУ Г.Бенковски Велинград

Канлиева – ЦСП Велинград

С.Апостолова – Мало Конаре

Чолаков – ОУ Д-р Петър Берон