Работа с ученици със специални образователни потребности

Работа с ученици със специални образователни потребности – Презентации от проведена работна среща на 07.03.2023 г. ема „Адаптиране на учебното съдържание за ученици със специални образователни потребности, обучаващи се по индивидуални учебни програми“.

07.03. адаптиране учители

07.03.обуч. Паз. учители