Индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми за ученици със СОП

Индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми за ученици със СОП. Осигуряване на професионална подготовка на ученици със СОП в професионалните гимназии, обединените училища и средните училища с професионални паралелки/профили.
/методическа подкрепа/

ИУП на ученици със СОП за ПГ и СУ с проф.паралелки (1)

ИУП (1)

ИУП-Математика-8-клас (1)