Педагогически съвет

Материали за разглеждане на предстоящ Педагогически съвет 21.03.2023 г.

Уважаеми колеги, провеждаме педагогически съвет №6, на 21.03.2023 г., от 14:30 часа, кабинет по Физика и Астрономия на ет.3 при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на Доклад–анализ на резултатите от ОВП през първия учебен срок.
2. Обсъждане и приемане на ред и критерии за план прием на ученици в първи и пети клас за учебната 2023/24 година.
3. Обсъждане и избор на STEAM за реализиране в училището.
4. Организационни въпроси.

Plan-priem -1-5-2023-2024

Doklad analiz 1 srok-2022-2023

 

 

 

 

Материали за разглеждане на предстоящ Педагогически съвет 19.04.2022 г.

 

учител на годината Д. Христова 2022

Karta_Difer_NP

Karta_Difer_PP