ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО МУЗИКА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

ИЗПИТ ЗА  ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ  ПО МУЗИКА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

График за провежадане на изпит за проверка на способностите-музика

РД-04-680_Zapoved – график

Протокол_музика-с ТОЧКИ